Grupul județean de moderatori s-a întâlnit joi cu prefectul
Prefectul judeţului Vrancea Ion Oprea a condus întâlnirea de astazi a grupului judeţean de modernizatori. Principalele subiecte dezbatute în cadrul întâlnirii de astăzi au vizat riscurile, avantajele şi dezavantajele întâlnite în implementarea procesului de descentralizare în două dintre domeniile prioritare, respectiv educaţie şi agricultură dar şi identificarea unor soluţii pentru a depăşi greutăţile întâmpinate pe parcursul acestui proces. Dezbaterea s-a focalizat pe discutarea aspectelor legale şi procedurale ce decurg din apariţia actului normativ care reglementează funcţionarea camerelor agricole, respectiv Legea nr. 283/2010. Au fost discutate principalele avantaje privind consultanţa şi expertiza cât mai aproape de producătorul agricol, pentru o mai bună reprezentare a intereselor fermierilor, crearea unor centre de proiectare locale, cursuri de formare profesională cu şomerii şi persoanele dezavantajate, dar şi problemele apărute în procesul de transfer al competenţelor legate de dezvoltare agricolă către nivelul local, respective asigurarea resurselor financiare necesare pentru funcţionarea camerelor agricole, stabilirea modului de calcul a necesarului de camere agricole la nivel de judeţ, respectiv a indicatorilor de referinţă. Un alt subiect intens discutat a fost acela legat de Legea educaţiei intrată în vigoare recent. Au fost dezbătute aspecte punctuale ce pot constitui riscuri generate de aplicarea descentralizării. Pe agenda de lucru s-a mai aflat și corelarea dintre cerinţele pieţei muncii şi oferta educaţională, în scopul creşterii şanselor de angajare a tinerilor absolvenţi. În acest sens, s-a propus organizarea unei întâlniri între reprezentanţii ISJ, unităţilor şcolare de profil agricol şi ai principalelor organizaţii reprezentative ale producătorilor, în scopul identificării de comun acord a planurilor de specializare adaptate nevoilor de resurse umane la nivel judeţean.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu