Au primit drepturi de proprietate asupra terenurilor
Astăzi la sediul Instituţiei Prefectului, membrii Comisiei Judeţene privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor s-au întrunit în şedinţă sub conducerea prefectului Ion Oprea. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins analiza proceselor verbale, privind soluţionarea cererilor formulate în baza Legii nr.247/2005 pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, întocmite de Comisiile Locale Adjud, Bordeşti, Coteşti, Milcovul, Tănăsoaia, Broşteni, Fitioneşti, Odobeşti, Dumbrăveni şi Slobozia Ciorăşti.În cadrul întâlniri de astăzi comisia judeţeană a aprobat propunerea de modificare unor titluri de proprietate conform dispoziţiilor unor sentinţe civile definitive şi irevocabile precum şi în sensul corectării unor erori de scriere. Pentru un număr de patru cereri de modificare a titlurilor de proprietate, membrii comisiei au stabilit că nu se justifică modificarea acestora pe cale administrativă. De asemenea a fost validat un număr de 7 dosare ce aparţin Comisiilor Locale: Odobeşti,Tănăsoaia, Dumbrăveni, Fitioneşti, Milcovul şi Slobozia Ciorăşti.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu