Proiect de investiţii pe râul Milcov
Printr-o hotărâre adoptată recent şi publicată în Monitorul Oficial Guvernul României a aprobat finanţarea obiectivului de investiţii “Amenajare râu Milcov pe sectorul aval Goleşti- confluenţa cu râul Putna” care din punctul de vedere a Prefecturii Vrancea constituie în momentul de faţă o prioritate pentru judeţ. Această lucrare va consta în in executarea de regularizari, amenajari si recalibrari albie, ziduri de sprijin, praguri de fund si consolidari maluri pe o porţiune de 14 kilometri. Realizarea acestor lucrări au ca scop prevenirea efectelor distructive ale apelor, eliminarea pericolului de pierdere de vieţi omeneşti precum şi punerea în siguranţă a obiectivelor economice, aceste lucrări încadrându-se în „Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung”, aprobată prin hotărârea Guvernului nr.864/2010. “Consider că adoptarea acestui act normativ este binevenită şi necesara, iar acest lucru dovedeşte încă odată că demersurile noastre privind aprobarea unor investiţii ce se impun în domeniul gospodăririi surselor de apă şi de apărare împotriva inundaţiilor la nivel de judeţ nu au rămas fără răspuns. Doresc, de asemenea, să subliniez faptul că suma alocată acestui obiectiv de investiţii, de 30.821 mii lei, este una considerabilă, iar finanţarea se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, durata de realizare fiind de 18 luni”, a declarat Ion Oprea prefectul judeţului.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu